top of page

Privacyverklaring

Persoonlijke informatie

Welkom bij Free Spirit Acupunctuur & Wellness. U kunt mijn website bezoeken zonder mij te vertellen wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Bent u geïnteresseerd in wat ik doe, dan kunt u via e-mail of WhatsApp een vraag stellen of een afspraak maken voor een behandeling. Daarbij laat u persoonlijke gegevens achter. Bij Free Spirit doe ik er alles aan om je privacy te garanderen. Dit houdt onder meer in dat ik zorgvuldig omga met uw persoons- en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Privacyverklaring

Als ondernemer ben ik verplicht u te informeren over de omgang met uw persoons- en medische gegevens, wat ermee gebeurt, met welk doel en hoe deze worden opgeslagen en beveiligd. Dit staat hierin vermeld.

Beveiliging en kwaliteit van informatie

Ik gebruik adequate technische en beheersprocedures om de informatie accuraat, actueel en volledig te houden. Als je aangeeft dat bepaalde gegevens niet mogen worden gebruikt als basis voor verder contact, dan respecteer ik dat. Hierdoor is uw privacy gegarandeerd.

Bestand

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Annette Tapia-Cornet, als uw behandelend therapeut een dossier aanmaakt. Dit is ook een wettelijke verplichting die de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oplegt.

​​

In uw dossier staan aantekeningen over de voortgang van uw gezondheid en informatie over de uitgevoerde behandelingen. Alleen ik heb toegang tot uw gegevens.

​​

Uw dossier kan ook gegevens bevatten die nodig zijn voor uw behandeling en die ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals uw verloskundige.

​​

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Gebruik van gegevens

Sommige gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

​​

* Financiële administratie, zodat ik een nota/zorgnota kan maken en jaarrekening kan opmaken;

* Voor anoniem gebruik tijdens peer review.

Delen na expliciete toestemming

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden sommige gegevens gedeeld met derden, bijvoorbeeld:

​​

* om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld over hoe het gaat of wanneer de therapie is afgerond;

* bij verwijzing naar een andere behandelaar;

* om u te voorzien van nieuws over de praktijk;

*voor facturering (Infomedics).

Factuur

Op uw nota staan door verzekeraars gevraagde gegevens, zodat u uw aanvraag voor vergoeding kunt indienen. Hierin staan uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum en datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling zoals “acupunctuurbehandeling” en de kosten van het consult.

Wanneer u mij bezoekt bij Praktijk Acupunctuur, wordt uw factuur afgehandeld door Infomedics. In hun privacyclausule staat het volgende: Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Uiteraard voldoen zij aan alle gewenningswetten en regels rondom privacybescherming. En doe ze er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl/privacy

Cookies

Wanneer u deze website bezoekt, kan deze tijdelijk bepaalde informatie op uw computer opslaan in de vorm van een "cookie". Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt om de inhoud van deze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruiksgemak te vergroten. De gegevens worden opgeslagen in een tijdelijke cookie. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens alleen worden bewaard zolang u uw internetbrowser heeft geopend. De cookie wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.

Links naar andere sites

Deze website en/of bijbehorende social media site(s) kunnen link(s) bevatten naar websites van andere partijen. Free Spirit Acupuncture & Wellness en Annette Tapia-Cornet zijn niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Wat gebeurt er NIET met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet aan anderen verkocht. Uw gegevens worden niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen. Uw gegevens worden niet gebruikt voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De gegevens in een cliëntdossier worden conform de WGBO 20 jaar bewaard. 

Wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen?

Neem contact met mij op en ik regel het voor je.


Mocht u ondanks deze informatie en alle voorzorgsmaatregelen toch aanleiding zien:

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht in te dienen bij: de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page