top of page

Payment Terms

 • All prices are in Euros (€). All prices include BTW/VAT, unless it is expressly stated that is is not included.

 • Payment in full is expected at the time of the appointment, and may be made using cash, or credit/debit card. 

 • An invoice will be created on the basis of the rates agreed upon by the parties, and will list any unpaid appointments at the start of service.

 • The invoice will be provided to the patient within 24 hours after the appointment. The patient may use this invoice to seek reimbursement from their insurance provider. 

 • In some situations, the patient may be given the option to pay after treatment, within 14 days of the invoice date. This is only permitted at the discretion of the provider. If the patient does not pay within 14 days of the invoice date, the patient is considered in default (no notice of being in default is required). The healthcare provider is entitled to suspend her obligations to provide services with effect from the date on which the payment term has expired. The healthcare provider will inform the patient in a timely manner of the suspension of her services. The patient will owe statutory interest on the outstanding amount, effective on the aforementioned date. Furthermore, the patient is liable for any and all costs associated with collection including (but not limited to): legal fees and collection agencies. These costs will be determined in accordance with the applicable or customary rates.

 • The parties may agree to structured payments, in writing.

 • The healthcare provider is entitled to increase fees every year.

When you visit me at Praktijk Acupunctuur, billing is handled via Infomedics. The following applies Betalingsvoorwaarden for Infomedics applies:


In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.
Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?
•    Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
•    Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
•    Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
•    Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
•    Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

 

Appointment Cancellations

In general, the following cancellation conditions apply:

 • Cancellation more than 48 hours before the scheduled appointment: patient does not owe any costs;

 • Cancellation 24-48 hours before the scheduled appointment: patient will be charged a cancellation fee of €25.

 • Cancellation less than 24 hours before the scheduled appointment or no- shows: the patient will be liable for 100% off the fee.

 • The healthcare provider is entitled to make reasonable changes to a scheduled appointment.

 • Any changes to this policy (such as due to Corona infection) will be listed on the website.

Please visit www.praktijkacupunctuur.nl for cancellation policies at that location.

bottom of page